آموزش ساخت breadcrumb

Breadcrumb
کدهای وردپرس

نمایش موقعیت کاربران در صفحات وبسایت وردپرس بدون افزونه


breadcrumbs یک منو راهنما برای نمایش تمام صفحات منتهی به صفحه اصلی استفاده می‌شوند و به کاربران کمک می‌کند تا مکان فعلی خود را در وب‌سایت‌ها پیگیری…